Archive | Geografi

RSS feed for this section

Hvor mange mennesker i verden?

Det samlede antal mennesker på jorden betegnes som Verdens befolkning. Det er som udgangspunkt FN (Forende Nationer), der opgør hvor mange mennesker der er i verden. Nøgletallet er dog ikke som sådan, noget der opgives præcis pga. at der er mange usikkerheder forbundet i optællingen. Særligt i U-lande og I-lande kan der være store afvigelser. […]

Hvor stor er Danmark?

Når man skal definere hvor stor Danmark er, er der særligt to nøgletal der er væsentlige, at fokusere på. Det første er, hvor stort Danmarks areal er og derefter hvor mange indbyggere der er i Danmark. Hvor stor er Danmarks areal? Danmark er langt fra et af verdens største lande. Med sine 43.094 km² er […]

Hvor mange stater er der i USA?

Et hyppigt spørgsmål er “hvor mange stater er der i USA”? Grunden til tvivlen bunder formentlig i, at staterne i USA er forenet over en lang årrække. Således blev staterne Delaware, Pennsylvania og New Jersey allerede forenet den 7. december 1787, hvilket blev startskudet til USA. Seneste blev Hawaii en del af de forenede stater, […]