Hvad betyder demokrati?

Demokrati (kommer fra græsk af (1) δήμος, démos – folk og (2) κρατία, kratía – styre, herredømme), oversat til dansk betyder dette folkestyre. Folkestyre er et politisk system, der tildeler magten i samfundet til flertallet af folket. Ordet demokrati kan i en moderne betydning både være en styreform, som netop nævnt, men også en holdning (hvor man er demokratisk i sin holdning).

Som nævnt betyder demokrati folkestyre. Som udgangspunkt lyder det jo umiddelbart enkelt – folket skal styre. Men ikke desto mindre, har det, set i et historisk perspektivt, vist sig, at der hurtigt kan opstå uenighed, både blandt teoretikere og politikere, når det skal bestemmes, hvad der forstås ved Demos, “folket”, og ved Kratos, “magt”. Ikke mindst hvilke forudsætninger, der er nødvendige, for at demokratiet skal kunne fungere efter sin hensigt. Så selv om ordet ”demokrati” anvendes ustandseligt i politiske diskussioner og den offentlige debat, tillægges ordet forskellige betydninger.

Den simpleste definition på demokrati

Ved demokrati forstås simpelt hen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning.
Hans Aage (1984)

Demokratiets udformning styres i et samfund af de love, regler eller procedurer, der gør sig gældende for det enkelte samfund. Som udgangspunkt, er de grundlæggende bestemmelser og love for samfundet fastlagt i en grundlov eller forfatning. Der skelnes mellem forskellige former for demokrati, dels deliberativt demokrati, dels repræsentativt demokrati. Medborgerskab er ligeledes et særligt aspekt af demokratidebatten.

Det er væsentligt at fastslå, at demokrati er en handlingsramme, der ikke beror på enkeltpersoners eller gruppers holdninger eller ideologi ud over hvorledes, man forholder sig til selve den demokratiske beslutningsform. Ved at bryde de vilkår, som er forudsætningen for demokrati (eksempelvis retten til fri meningsudveksling i form af censur), brydes samtidig implicit den demokratiske samfundsform. Tilsvarende omvendt, hvis en borger eller indbygger ikke er rede til at underkaste sig den demokratiske samfundsramme og eksempelvis stiller særkrav.

VN:F [1.9.18_1163]

Synes du om indlægget? Giv os en rating herunder
Rating: 5.2/10 (26 votes cast)
Hvad betyder demokrati?, 5.2 out of 10 based on 26 ratings    
No comments yet.

Skriv et svar