Tag Archives: Forkortelser

Hvad betyder PS?

PS bliver ofte anvendt i breve, e-mails og anden skriftlig korrespondance. PS er latin og betyder Post Scriptum Oversat til dansk betyder post “efter” og scriptum betyder “skrevet”. Sammenskrevet er det “skrevet efter” eller “efterskrift” om man vil. Det er altså en tekst man skriver ekstra efter selve brødteksten i ens korrespondance. En ekstra ting […]