Tag Archives: Ordsprog

Hvad betyder pragmatisk?

Pragmatisk er et ord fra den danske ordbog, der er et udtryk for at man har en praktisk tilgang til løsning af en problemstilling. Dette står i kontrast til en både en teoretisk tilgang og ideologisk tilgang. For ordet pragmatisk gælder det endvidere, at den praktiske tilgang skal være baseret på hvad der er realistisk.

Hvad betyder PS?

PS bliver ofte anvendt i breve, e-mails og anden skriftlig korrespondance. PS er latin og betyder Post Scriptum Oversat til dansk betyder post “efter” og scriptum betyder “skrevet”. Sammenskrevet er det “skrevet efter” eller “efterskrift” om man vil. Det er altså en tekst man skriver ekstra efter selve brødteksten i ens korrespondance. En ekstra ting […]